Etikai kódex

A Magyar Reklámetikai Kódex azzal a céllal készült, hogy a Magyarországon reklámtevékenységet folytatók szakmai-etikai normagyűjteményeként szolgáljon, és alkalmazásával megvalósuljon – a vonatkozó európai uniós irányelvek önszabályozást elismerő kitételei, valamint a reklámszakma önszabályozás iránti elkötelezettsége és eredményei alapján – az Országgyűlés által a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény preambulumában is elismert szakmai önszabályozás. Az első Magyar Reklámetikai Kódexet a Magyar Reklámszövetség – az egész régióban egyedülálló módon – már 1981-ben létrehozta. Ezzel egy olyan normagyűjtemény született, amely egyrészt a párizsi székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Kamara kódexén, másrészt az akkori társadalmi-gazdasági renden, az abból fakadó körülményeken alapult.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás érdekében Magyarország jogharmonizációs kötelezettséget vállalt. Ennek során a reklámszakmát érintő alapvető európai uniós és hazai jogi szabályozási környezet megszilárdult.

A Kódex általában nem tér ki a jogszabályi előírásokra, azokat ismertnek tekinti. A Kódex természeténél fogva a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él. Előfordulhat ugyanakkor, hogy más szakmák, iparágak szakmai-etikai kódexei olyan speciális előírásokat tartalmaznak, melyek nem reklámszakmai szempontból indokoltak, ezek a jelen normagyűjteményben nem szerepelnek.

Az új Magyar Reklámetikai Kódexben rögzítettekkel egyetért 24 szakmai szervezet (szövetség, testület, egyesület), s e szervezetek vezetői aláírásukkal hitelesítették, hogy a szervezetek tagjai a Kódex előírásait magukra nézve is kötelező érvényűnek ismerik el.

 

A megújult Magyar Reklámetikai Kódexet 2023. április 4-én aláíró szervezetek (abc sorrendben):

1. Direkt és Interaktív Marketing Szövetség

2. Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége

3. Helyi Rádiók Országos Egyesülete

4. Interactive Advertising Bureau Hungary

5. Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség

6. Magyar Édességgyártók Szövetsége

7. Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete

8. Magyar Energiaital Szövetség

9. Magyar Kozmetikai és Háztartás-vegyipari Szövetség

10. Magyar Márkaszövetség

11. Magyar Marketing Szövetség

12. Magyar Reklámszövetség

13. Magyar Sörgyártók Szövetsége

14. Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács

15. Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

16. Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége

17. Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége

18. Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete

19. Önszabályozó Reklám Testület

20. OOH Szövetség

21. Piackutatók Magyarországi Szövetsége

22. POPAI

23. Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete

24. Reklám Világszövetség Magyar Tagozata