Hírlevél feliratkozás

Érdeklődöm a Publimont Kft. hírei és ajánlatai iránt.

Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, ezt a mezőt is legyen szíves kitölteni!
Kérjük, válassza ki, hogy Ön mely vállalati szektorban tevékenykedik.

Jelen menüpont elfogadásával Ön előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Publimont Hirdetésszervező Kft. [székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A; adószám: 10253948-2-41;adatkezelő] a jövőben elektronikus levélben vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz felhasználásával közvetlen üzletszerzés (adatkezelés célja) céljából felkeresse. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az adatkezelő mindaddig kezeli az Ön személyes adatait ameddig erre irányuló nyilatkozattal adatai törlését (hozzájárulás visszavonása) nem kérni.  Értesítjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonhatja postai úton székhelyünkre címzett levél formájában vagy elektronikus levél útján a következő címen: info@publimont.hu. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, zárolását, törlését. Jogorvoslattal a bírósághoz fordulhat, illetve bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság irányába is. Jelen tájékoztatásban nem érintett kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Publimont: Mindenhol szem előtt!